alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

Het patiëntendossier

De beroepsbeoefenaar heeft voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden dossier, dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en de medische, verpleegkundige en eventueel paramedische informatie.

Als patiënt kunt u aan de beroepsbeoefenaar vragen om bepaalde documenten aan uw dossier toe te voegen, zoals de aanwijzing van een vertrouwenspersoon, de aanwijzing of herroeping van een vertegenwoordiger of een model van wilsverklaring.

Met het oog op kwaliteitsverbetering is het mogelijk dat een interne of externe auditor uw patiëntendossier inkijkt. De auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als de zorgverleners zelf. Als u verkiest dat uw patiëntengegevens niet worden ingekeken in het kader van kwaliteitsaudits, dan kunt u dit melden aan de dienst opname en dan respecteren wij dit uiteraard.

Uitwisseling van uw patiëntengegevens

Je gezondheidsgegevens zijn enkel beschikbaar voor de zorgverleners waarmee jij een zorgrelatie hebt. Je kan bovendien op elk ogenblik deze toestemming intrekken of beslissen om bepaalde informatie niet te delen.

Indien u van beroepsbeoefenaar verandert, kunt u uw toestemming (laten) registreren voor een snelle en veilige uitwisseling van uw gezondheidsgegevens via het CoZo-project. U vindt hierover meer informatie via www.cozo.be.

 

Inzage en afschrift

U kunt als patiënt verzoeken om inzage in uw patiëntendossier, of om afschrift van gegevens uit uw patiëntendossier. Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiënt en, mits toestemming, voor de vertrouwenspersoon.
Als een patiënt overleden is, hebben naasten enkel onrechtstreeks inzagerecht.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.